Nowości  Poduszkowce    
 


Hovercraft.pl > Testy głowicy obserwacyjnej na polskim poduszkowcu PRC-600

2012-12-05 Testy głowicy obserwacyjnej na polskim poduszkowcu PRC-600

Instytut Lotnictwa przeprowadził testy masztowego systemu obserwacyjnego zainstalowanego na poduszkowcu.


(grafika: Instytut Lotnictwa)

Wielosegmentowy maszt zainstalowano na eksperymentalnym poduszkowcu PRC-600. Wysuwanie poszczególnych segmentów masztu możliwa jest dzięki pompce pneumatycznej.

Na szczycie masztu znajduje się głowica obserwacyjna wyposażona w kamerę. Można nią poruszać wokół trzech osi (obrót, przechylenie, pochylenie). Głowica z kamerą wyposażona w poziomicę, kompas i czujnik GPS jest stabilizowana obrotowo. Jej sterowanie odbywa się za pomocą przenośnego komputera, na którym jest także wyświetlany oraz może być rejestrowany obraz z kamery.


(grafika: Instytut Lotnictwa)

Próby potwierdziły przydatność systemu do obserwacji oraz pozwoliły na określenie, jakie jego elementy wymagają poprawy.

Hovercraft.pl na serwisach społecznościowych: