Nowości  Poduszkowce    
 


Hovercraft.pl > Estońska policja i straż graniczna kupują 4 poduszkowiec

2020-01-06 Estońska policja i straż graniczna kupują 4 poduszkowiec

Połączona estońska policja i straż graniczna (Politsei- ja Piirivalveameti) jeszcze w 2020 roku kupi nowy poduszkowiec.


Jeden z estońskich poduszkowców patrolowych (grafika: Politsei- ja Piirivalveameti)

W skład floty połączonej estońskiej policji i straży granicznej wchodzą obecnie trzy poduszkowce. Wszystkie operują na jeziorze Peipus, wzdłuż wschodniej granicy Estonii.

Nowy poduszkowiec operował będzie w regionie Pärnu na zachodnim wybrzeżu Estonii.

Poduszkowiec kupowany jest w ramach zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość wyniesie 800 tys. euro. Nowy poduszkowiec ma zostać dostarczony do sierpnia 2020 roku.

Hovercraft.pl na serwisach społecznościowych: